ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ ตึกเฉลิมพระบารมี (รวมอะไหล่) จำนวน 2 เครื่อง

ตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250