ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักแพทย์ เลขที่ 198/48 จำนวน 1 งาน

เอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250