ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จะขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย (อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านช้าง ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช) 1 หลัง

ตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250