ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช จะขอประกาศเผยแพร่แผนการจจัดจ้างเหมาบริการการตรวจด้วยเครื่องตรวจสนามแม่เหล็ก (MRI) จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250