ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องปั๊มน้ำ Pump Tsurumi 100B43.7 with TOS and Guide Rail sus 304, Chain for lift pump จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250