ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช จะขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการการตรวจด้วยเครื่องตรวจสนามแม่เหล็ก (MRI) ภายใต้แผนเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รายการ ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (x-ray) - MRI ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250