ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  ขอประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ – ค่าจ้างสลายนิ่ว จำนวน ๑ งาน

ตามเอกสารแนบ

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250