ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจลูกตาส่วนหลังด้วยคลื่นเสียง จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250