ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จะขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องจำลองรังสีรักษาด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ (CT Simulator) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ตามรายละเอียดแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250