ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สำหรับเครื่อง cobas 6800 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250