ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตรวจแบบรวดเร็วสำหรับตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2 Antigen rapid test) จำนวน 30,000 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250