โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงเฟาว์เลอร์ ๓ ไกด์ ทำด้วยสแตนเลสพร้อมราวกั้นเตียงและที่นอน จำนวน ๑๐ หลัง  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้…

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250