ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA จำนวน ๒๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดตามเอกสารเเนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250