ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช จะขอประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาค่าบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250