ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช จะขอประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการการตรวจด้วยเครื่องตรวจสนามแม่เหล็ก (MRI) ภายใต้แผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รายการ ค่าจ้างตรวจเอกซเรย์ (X-ray) - MRI

ตามรายละเอียดแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250