จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประกาศร่างประกวดราคายา 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลารับฟังวิจารณ์ร่าง 24/11/2565 ถึงวันที่ 29/11/2565 เวลา 16.30 น. สามารถวิจารณ์ร่างผ่าน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล