ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้

รายการที่ 1 เลนส์ส่องตรวจและผ่าตัดหู ทิศมองภาพที่ 0 องศา จำนวน 1 ชุด

รายการที่ 2 เลนส์ส่องตรวจและผ่าตัดหู ทิศมองภาพที่ 30 องศา จำนวน 1 ชุด

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล