ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) สำหรับเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง Clinax ยี่ห้อ Reillo รุ่น MST 160 ขนาด 160 KVA จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล