ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช   ขอประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์ (X-ray) - CT จำนวน 1 งาน ภายใต้แผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล