ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาชีพหน้าจอไม่ต่ำกว่า 10 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250