ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าไบเฟสิกแบบจอพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250