โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุุภัณฑ์สำนักงาน ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย แบบ ๒ แถว จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบมา

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250