ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องดมยาสลบ ยี่ห้อ GE รุ่น AESTIVA หมายเลขเครื่อง AMRN00615 จำนวน 1 เครื่อง

ตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250