โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าศพและเคาน์เตอร์ตัดชิ้นเนื้อพร้อมระบบระบายอากาศและบำบัดน้ำเสีย จำนวน  1  ชุด    

 เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   จึงขอประกาศยกเลิก

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250