โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดชั่วคราวแบบกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกัน (Dual temporary pacemaker) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250