ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศราคากลาง จ้างจ้างต่อเติมหัวเอาท์เลท อาคาร ๒๙๘/๑ (ออกซิเจน ๗๓ จุด,อากาศหายใจ ๓๐ จุด,สุญญากาศ ๕๖,สไลด์ ๗๔ จุด) จำนวน ๑ งาน

ตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250