ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรมมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบบันทึกและแจ้งเตือนอุณหภูมิตู้เก็บยาและเคมีภัณฑ์อัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด

ตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250