ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จะขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องคลินิกพัฒนาการเด็ก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามรายละเอียดแนบ

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250