ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ อาคาร 298 (รวมอะไหล่) จำนวน 5 ตัว

ตามเอกสารที่แนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250