ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จะขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยอาคารอุบัติเหตุ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตามรายละเอียดแนบ)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250