ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จะขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ตามรายละเอียดแนบ)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250