ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช จะขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักแพทย์ เลขที่ 198/160 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามรายละเอียดแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250