ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม คูระบายน้ำข้างอาคารยานพาหนะจนถึงอาคารศูนย์ซ่อม จำนวน 1 งาน

ตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250