ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาย้อมชิ้นเนื้อด้วยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี จำนวน 800 test  

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250