ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอายุรกรรมชั้น 2 และชั้น 3 เป็นห้องสำนักงานและห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1งาน

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250