ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเรือนจัดเก็บครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 1 หลัง

ตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250