ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งโปรแกรมแปลงข้อมูลบัญชีเข้าระบบ GFMIS และโปรแกรมระบบลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 1 งาน

ตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250