ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จะขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซ์เรย์หลอดเลือด Toshiba รุ่น Infx-800v S/N G5C15x2010จำนวน 1 เครื่อง

ตามรายละเอียดที่แนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250