ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งท่อลมอัตโนมัติเชื่อมระหว่างกลุ่มงานพยาธิวิทยา อาคาร 298 หลังที่ 2 และตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน ๑ งาน

ตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250