เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุการเเพทย์ Suction Tube (สายดูดเสมหะ) จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

............รายละเอียดเพิ่มเติม

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250