ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว) 

รายละเอียดตามเอกสารเเนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250