ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ ถุงมือตรวจโรค จำนวน ๔ รายการ

 

รายละเอียดตามเอกสารเเนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250