ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ แบบซี – อาร์ม ผลิตภัณฑ์ Philips Healthcare หมายเลขเครื่อง 01J0FY623/3438 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250