Sample Data Article

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรม BMS-HOSXP XE จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเอกสารแนบ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยใช้เทคนิค Real-time PCR ( KIT COBAS 6800/8800 SARS-CoV-2) จำนวน 34 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

          ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยใช้เทคนิค Real-time PCR ( KIT COBAS 6800/8800 SARS-CoV-2) จำนวน 34 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยใช้เทคนิค Real-time PCR ( KIT COBAS 6800/8800 SARS-CoV-2) จำนวน 34 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

            ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยใช้เทคนิค Real-time PCR ( KIT COBAS 6800/8800 SARS-CoV-2) จำนวน 34 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250