วันที่ 2 กันยายน 2563 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงพยาบาลพระพรหม และเรือนจำนครศรีธรรมราช ประชุมหาแนวทาง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน เปิดบริการปฐมภูมิที่โรงพยาบาลพระพรหม

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250