วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหารฯ พร้อมด้วย นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับมอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข จาก นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นประธานการประชุม จากห้องประชุม 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250