วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นพ.สมพร สหจารุพัฒน์, พญ.จันทร์จิรา ก๋งอุบล รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ นายธรรมรัตน์ รัตนนาวินกุล รองผอ.ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมพร้อมการเดินทางมาจากต่างประเทศ โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม จากกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ VDO Conference

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250