เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และ กลุ่มการพยาบาลชุมชน ร่วมแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 นายแพทย์สมพร สหจารุพัฒน์ และรองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์คนที่ 2 แพทย์หญิงจันทร์จิรา ก๋งอุบล

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250