เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีภายใต้กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ตัวเรา" ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน 904 และจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อความสะอาดและปลอดภัยในโรงพยาบาลอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250