วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน KICK OFF ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ซึ่งเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในผู้ประกันตนกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัดซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ทีสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250